Městský úřad

RubrikaPrávní předpisy města

     Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se vztahuje pouze na administrativní teritorium obce, která daný předpis vydala, tzn., že zavazuje všechny občany nacházející se na území města bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

     Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

     Nařízení obce pak představují právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Oprávnění k vydávání nařízení je zákonem o obcích svěřeno radě, není-li však zřízena vydává nařízení zastupitelstvo obce.

     Na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC“), jsou územní samosprávné celky (obce a kraje) a některé správní úřady povinny od 1. ledna 2022 vyhlašovat své právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů ÚSC“). Právní předpisy města od 1.1.2022 tedy primárně naleznete zde: https://sbirkapp.gov.cz/

30. květen 2017

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017

Obecně závazná vyhláška města Nového Města na Moravě č. 2/2017, kterou se...

Číst dále
12. duben 2017

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 5/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje používání zábavní pyrotechniky

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě č....

Číst dále
12. duben 2017

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 4/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě č. 4/2016...

Číst dále
12. duben 2017

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 3/2016 o nočním klidu

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě č....

Číst dále
13. leden 2017

Vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Nového Města na Moravě č.2/2016   Zastupitelstvo města Nové Město...

Číst dále
20. prosinec 2016

Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č.3/2016

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje Směrnici Rady Města Nového Města na...

Číst dále
2. srpen 2016

Vyhláška č. 1/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje používání zábavní pyrotechniky

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku města Nové Město na Moravě č....

Číst dále
4. leden 2016

Vyhláška č. 4/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě

V příloze zveřejňuji Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o stanovení spádových obvodů...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE