Městský úřad

Směrnice Rady města Nové Město na Moravě č.1/2021 o stanovení podmínek a způsobu užívání domů, bytů a společných částí domů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě „Domovní řád“

/ Marcela Popelková

Za účelem stanovení pokynů, upravení podmínek a způsobu užívání domů, bytů a společných částí domů a zařízení v  domech v majetku města Nové Město na …

Za účelem stanovení pokynů, upravení podmínek a způsobu užívání domů, bytů a společných částí domů a zařízení v  domech v majetku města Nové Město na Moravě schválila rada města Směrnici č.1/2021 o stanovení podmínek a způsobu užívání domů, bytů a společných částí domů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě „Domovní řád“, a to dle přílohy.

Domovní řád stanovuje pokyny pronajímatele a upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů a společných částí domů a zařízení v  domech v majetku (vlastnictví) města Nové Město na Moravě.

Domovní řád se vztahuje na všechny domy, byty a nebytové prostory, které jsou v majetku Města Nové Město na Moravě (dále jen byt).

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE