Městský úřad

Sportovní hala s lezeckou stěnou

/ Dana Wurzelová

Zastupitelstvo města dne 9.5.2016 schválilo změnu projektu Sportovní haly tak, aby bylo možné do ní vestavět lezeckou stěnu parametrů cca délka 20,0 m; výška 12,0 …

Zastupitelstvo města dne 9.5.2016 schválilo změnu projektu Sportovní haly tak, aby bylo možné do ní vestavět lezeckou stěnu parametrů cca délka 20,0 m; výška 12,0 m; přesah 4,5 m. Na svém dalším jednání dne 26.9.2016 na základě předložené variantní studie zastupitelstvo města upřesnilo zadání projektu Sportovní haly s lezeckou stěnou takto:

Strop haly je zvýšen na dvou modulech délky haly tak, aby bylo možné do haly vestavět lezeckou stěnu rozměrů cca: délka 20,0 m; výška 12,0 m; přesah 4,5 -7 m.
Nářaďovna půdorysných rozměrů 3,1 x 51 x 4 m je umístěna na severozápadní straně haly – směrem k fotbalovému hřišti. Nářaďovna je po délce osvětlená pásem oken. Vnitřní prostor nářaďovny je rozdělen na 3 části. Na bočních stranách jsou dva vstupy.

Byla uzavřena nová smlouva s projektantem na zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení k realizaci stavby haly dle uvedeného zadání s tím, že cena stěny se bude pohybovat v rozmezí 1,5-2 mil. Kč vč. DPH včetně všech prvků, statické nosné konstrukce, …

V současné době probíhají práce na projektu. Na základě rámcového zadání a kontaktů na firmy zabývající se výrobou a montáží lezeckých stěn poskytnutých horolezeckým oddílem Trip Team Nové Město na Moravě projektant zpracovává zadání pro realizaci lezecké stěny v rozsahu zadaném zastupitelstvem města. Jakmile bude toto zadání zpracováno, bude znovu projednáno i se zástupci novoměstského horolezeckého oddílu a stane se součástí projektové dokumentace haly.

Předpokládáme dokončení projektu a vydání pravomocného povolení stavby v prvním pololetí 2017.

Soubory ke stažení

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE