Sportovní hala s lezeckou stěnou

Dana Wurzelová  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města dne 9.5.2016 schválilo změnu projektu Sportovní haly tak, aby bylo možné do ní vestavět lezeckou stěnu parametrů cca délka 20,0 m; výška 12,0 …

Zastupitelstvo města dne 9.5.2016 schválilo změnu projektu Sportovní haly tak, aby bylo možné do ní vestavět lezeckou stěnu parametrů cca délka 20,0 m; výška 12,0 m; přesah 4,5 m. Na svém dalším jednání dne 26.9.2016 na základě předložené variantní studie zastupitelstvo města upřesnilo zadání projektu Sportovní haly s lezeckou stěnou takto:

Strop haly je zvýšen na dvou modulech délky haly tak, aby bylo možné do haly vestavět lezeckou stěnu rozměrů cca: délka 20,0 m; výška 12,0 m; přesah 4,5 -7 m.
Nářaďovna půdorysných rozměrů 3,1 x 51 x 4 m je umístěna na severozápadní straně haly – směrem k fotbalovému hřišti. Nářaďovna je po délce osvětlená pásem oken. Vnitřní prostor nářaďovny je rozdělen na 3 části. Na bočních stranách jsou dva vstupy.

Byla uzavřena nová smlouva s projektantem na zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení k realizaci stavby haly dle uvedeného zadání s tím, že cena stěny se bude pohybovat v rozmezí 1,5-2 mil. Kč vč. DPH včetně všech prvků, statické nosné konstrukce, …

V současné době probíhají práce na projektu. Na základě rámcového zadání a kontaktů na firmy zabývající se výrobou a montáží lezeckých stěn poskytnutých horolezeckým oddílem Trip Team Nové Město na Moravě projektant zpracovává zadání pro realizaci lezecké stěny v rozsahu zadaném zastupitelstvem města. Jakmile bude toto zadání zpracováno, bude znovu projednáno i se zástupci novoměstského horolezeckého oddílu a stane se součástí projektové dokumentace haly.

Předpokládáme dokončení projektu a vydání pravomocného povolení stavby v prvním pololetí 2017.

Soubory ke stažení