Uzavření registru vozidel, registru řidičů odboru dopravy MěÚ 23. až 25.05.2018

Petr Hanych  Sdílet článek na nebo

Informujeme klienty, že ve dnech 23.až 25.05.2018 bude z provozních důvodů uzavřeno pracoviště odboru dopravy – registr vozidel, registr řidičů. Na pracovištích proběhnou nezbytné úpravy …

Uzavření registru vozidel, registru řidičů odboru dopravy MěÚ 23. až 25.05.2018

Informujeme klienty, že ve dnech 23.až 25.05.2018 bude z provozních důvodů uzavřeno pracoviště odboru dopravy – registr vozidel, registr řidičů. Na pracovištích proběhnou nezbytné úpravy pro pořizování digitálních fotografií žadatelů o řidičský průkaz v návaznosti na novou zákonnou úpravu platnou od 01.07.2018 a současně proběhne poprvé od roku 2003 i nezbytná obnova interiéru pracovišť.

Mimo výše uvedenou uzavírku je standardní úřední doba odboru dopravy – pracoviště registru vozidel a registru řidičů tato:

Pondělí 08:00 – 18:00
Středa 08:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00 (v tento den je nejkratší čekací doba na vyřízení)
Út, Pá pouze po předchozí dohodě

Počínaje dnem 28.05.2018 uvítáme klienty v nově upravených prostorách, přičemž od
01.07. 2018 si již nebudou muset žadatelé o řidičský průkaz zajišťovat vlastní fotografie, ale zajistí je v digitální podobě náš úřad.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Hanych v.r.

tajemník