Městský úřad

Územní studie Dlouhé

/ Linda Nejedlá

Územní studie Dlouhé je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby ve …

Územní studie Dlouhé

Územní studie Dlouhé je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby ve vztahu k nově navržené dopravní a technické infrastruktuře v řešeném území.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Dlouhé, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách města Nové Město na Moravě a obce Dlouhé.

Datum využití územní studie: 11.12.2023

Zadavatel:
Obec Dlouhé
Dlouhé 10
592 55 Bobrová

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
úřad územního plánování – Bc. Linda Nejedlá
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 412
E-mail: linda.nejedla@meu.nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Ondřej Novotný
Křídla 90, 592 31 Nové Město na Moravě

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE