Územní studie Javorek – plochy č. 2 a č. 7

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie Javorek – plochy č. 2 a č. 7 Důvodem vyhotovení Územní studie Javorek – plochy č. 2 a č. 7 byl požadavek ze …

Územní studie Javorek – plochy č. 2 a č. 7

Důvodem vyhotovení Územní studie Javorek – plochy č. 2 a č. 7 byl požadavek ze Změny č. I Územního plánu obce Javorek, zejména z hlediska prověření předmětného území pro rodinné domy.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, a na Obecním úřadu Javorek.

Datum využití územní studie: 12.03.2018

Zadavatel:
Obec Javorek
Javorek 57
592 03 Sněžné

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ellement architects, s.r.o.
Nad Ovčírnou II 1295
760 01 Zlín
Ing. arch. Hana Maršíková
Ing. arch. Ondřej Stolařík

Soubory ke stažení