Územní studie Jimramovské Pavlovice

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie Jimramovské Pavlovice Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového …

Územní studie Jimramovské Pavlovice

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby ve vztahu ke stávající a k nově navržené dopravní a technické infrastruktuře v řešeném území.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Věcov, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Věcov (http://www.vecov.cz/ v rubrice „ÚZEMNÍ PLÁN“ pod názvem“Územní studie Jimramovské Pavlovice“.

Datum využití územní studie: 31.03.2011

Zadavatel:
Obec Věcov
Věcov
592 44 Věcov

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P, Žďár nad Sázavou
Pavel Ondráček, STUDIO P, Žďár nad Sázavou

Soubory ke stažení