Územní studie lokality RD – Bobrůvka jih (Z8)

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie lokality RD – Bobrůvka jih (Z8) Důvodem vyhotovení Územní studie lokality RD Bobrůvka jih (Z8) bylo prověření předmětného území zejména z hlediska upřesnění …

Územní studie lokality RD – Bobrůvka jih (Z8)

Důvodem vyhotovení Územní studie lokality RD Bobrůvka jih (Z8) bylo prověření předmětného území zejména z hlediska upřesnění pozemků pro rodinné domy, ploch pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu i s ohledem na navrženou etapizaci zástavby v této lokalitě v Územním plánu Bobrůvka a z hlediska návrhu regulativů pro zastavění stavebních pozemků pro rodinné domy.

S ohledem na potřebu změny etapizace zástavby v této lokalitě v Územním plánu Bobrůvka je řešené území rozčleněno na území, na kterém bude realizována (povolována) výstavba v souladu s požadavkem v Územním plánu Bobrůvka (lokalita podléhá podmínce na zhotovení územní studie pro rozhodování v území) a na území, které bude podkladem pro zapracování změn v Územním plánu Bobrůvka.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Bobrůvka, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Bobrůvka (http://www.bobruvka.cz/ v rubrice „ÚZEMNÍ PLÁN“.

Datum využití územní studie: 22.02.2018

Zadavatel:
Obec Bobrůvka
Bobrůvka 100
592 55 Bobrová

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Jana Handlová
Ing. Jaroslav Janovský

Soubory ke stažení