Územní studie lokality sjezdovka v Novém Městě na Moravě

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie lokality sjezdovka v Novém Městě na Moravě Územní studie byla zpracována na základě zařazení předmětné plochy v Územním plánu Nové Město na Moravě …

Územní studie lokality sjezdovka v Novém Městě na Moravě

Územní studie byla zpracována na základě zařazení předmětné plochy v Územním plánu Nové Město na Moravě do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Územní studie řeší především prostorové uspořádání území, částečné zachování ploch určených k plnění funkce lesa, zajištění ploch pro parkování, nutnost vedení nové veřejné technické infrastruktury a potřebu umístění objektu zázemí občanského vybavení.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a odboru investic.

Datum využití územní studie: 25.10.2018

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300
E-mail: posta@nmnm.cz

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Atelier proREGIO, s.r.o., Chládkova 898/2, 616 00 Brno
Ing. arch. Michal Hadlač
Mgr. Barbora Necidová

Soubory ke stažení