Územní studie lokality Z1 v obci Kuklík

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie lokality Z1 v obci Kuklík Územní studie byla zpracována z důvodu prověření dané plochy zejména s ohledem na dopravní dostupnost navrhovaných pozemků pro …

Územní studie lokality Z1 v obci Kuklík

Územní studie byla zpracována z důvodu prověření dané plochy zejména s ohledem na dopravní dostupnost navrhovaných pozemků pro výstavbu rodinných domů, na pěší propojení lokality s centrální částí sídla a s ohledem na její umístění v krajině v rámci CHKO Žďárské vrchy. Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Kuklík, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Kuklík (http://www.obeckuklik.cz/ v rubrice „Hlavní menu“ pod heslem „Územní plánování“.

Datum využití územní studie: 06.02.2019

Zadavatel:
Obec Kuklík
Kuklík 25
592 03 Sněžné

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Petra Pleskačová

Soubory ke stažení