Městský úřad

Územní studie lokality Zahradnictví 2022 v Novém Městě na Moravě

/ Sylva Urbancová

Územní studie „Územní studie lokality Zahradnictví 2022 v Novém Městě na Moravě“ je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Řešené území je …

Územní studie „Územní studie lokality Zahradnictví 2022 v Novém Městě na Moravě“ je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Řešené území je vymezeno zastavitelnou plochou Z14 a přestavbovou plochou P2 dle platného Úplného znění Územního plánu Nové Město na Moravě po změně č.1.

Územní studie lokality Zahradnictví 2022 v Novém Městě na Moravě představuje aktualizaci řešení zástavby rodinných domů v severozápadní části území obsaženého v územní studii lokality Zahradnictví z roku 2021.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí.

Datum schválení možnosti využití územní studie: 23. 9. 2022

Pořizovatel:

Městský úřad Nové Město na Moravě

Odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

tel.: 566 598 404

e-mail: dana.sklenarova@meu.nmnm.cz

Zhotovitel:

Ing. Arch. Martin Dobiáš

Nad Žlábkem 3935

580 01 Havlíčkův Brod

Zodpovědný projektant:

Ing. Arch. Jiří Marek (ČKA 00 458)

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE