Městský úřad

Územní studie Míchov

/ Josef Cacek

Územní studie Míchov Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je prověření možnosti umístění zástavby rodinných domů …

Územní studie Míchov

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je prověření možnosti umístění zástavby rodinných domů a souvisejících staveb příslušenství rodinných domů na zastavitelných plochách ve vydaném územním plánu Věcov označených m1 a m2.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Věcov, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Věcov (http://www.vecov.cz/ v rubrice „ÚZEMNÍ PLÁN“ pod názvem“Územní studie Míchov“.

Datum využití územní studie: 07.03.2019

Zadavatel:
Obec Věcov
Věcov 61
592 44 Věcov

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P, Žďár nad Sázavou
Pavel Ondráček, STUDIO P, Žďár nad Sázavou

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE