Územní studie obytného souboru rodinných domů Za Cihelnou – Radešínská Svratka

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie obytného souboru rodinných domů Za Cihelnou – Radešínská Svratka Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem …

Územní studie obytného souboru rodinných domů Za Cihelnou – Radešínská Svratka

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby ve vztahu k nově navržené dopravní a technické infrastruktuře v řešeném území.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Radešínská Svratka, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Radešínská Svratka (http://www.radesinskasvratka.cz/ v rubrice „Obecní úřad“ pod heslem “Územní plánování“.

Datum využití územní studie: 20.09.2016

Zadavatel:
Obec Radešínská Svratka
Radešínská Svratka 134
592 33 Radešínská Svratka

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Pavel Ondráček, STUDIO P, Žďár nad Sázavou
Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P, Žďár nad Sázavou

Soubory ke stažení