Městský úřad

Územní studie přeložky silnice II/354 v Novém Městě na Moravě

/ Dana Sklenářová

Územní studie „Územní studie přeložky silnice II/354 v Novém Městě na Moravě“ je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Řešení územní studie …

Územní studie „Územní studie přeložky silnice II/354 v Novém Městě na Moravě“ je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

Řešení územní studie vychází z Technické studie Krajského úřadu Kraje Vysočina „II/354 Nové Město na Moravě – obchvat“, která vybrala nejvhodnější trasu přeložky silnice II/354. Územní studie přeložky silnice II/354 v Novém Městě na Moravě představuje prověření umístění části přeložky silnice II/354 v tomto koridoru.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí.

Datum schválení možnosti využití územní studie: 28. 1. 2022

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 598 404
e-mail: dana.sklenarova@meu.nmnm.cz

Zhotovitel:
2M PROJEKT s.r.o.
Ing. Arch. Martin Dobiáš
Nad Žlábkem 3935
580 01 Havlíčkův Brod

Zodpovědný projektant:
Ing. Arch. Jiří Marek (ČKA 00 458)

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE