Městský úřad

Územní studie – rekreační areál Blatiny

/ Josef Cacek

Územní studie – rekreační areál Blatiny Územní studie řešeného rekreačního areálu je pořízena na základě požadavku Správy CHKO Žďárské vrchy jako závazný podklad pro rozhodování …

Územní studie – rekreační areál Blatiny

Územní studie řešeného rekreačního areálu je pořízena na základě požadavku Správy CHKO Žďárské vrchy jako závazný podklad pro rozhodování v území. Studie definuje intenzitu využití území jak z hlediska plošných a objemových parametrů zástavby, tak i z hlediska ubytovacích kapacit. Dále studie určuje urbanistickou koncepci zástavby závazným rozmístěním zastavitelných ploch pro jednotlivé objekty. Studie je zpracována v souladu s Územním plánem Sněžné.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Úřadu městyse Sněžné, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách městyse Sněžné (http://www.snezne.cz/ v části „ÚŘAD MĚSTYSE“ pod heslem „ÚZEMNÍ PLÁN SNĚŽNÉ“.

Datum využití územní studie: 06.06.2018

Zadavatel:
Městys Sněžné
Sněžné 55
592 03 Sněžné

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Karel Šrámek

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE