Územní studie – rekreační areál Blatiny

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie – rekreační areál Blatiny Územní studie řešeného rekreačního areálu je pořízena na základě požadavku Správy CHKO Žďárské vrchy jako závazný podklad pro rozhodování …

Územní studie – rekreační areál Blatiny

Územní studie řešeného rekreačního areálu je pořízena na základě požadavku Správy CHKO Žďárské vrchy jako závazný podklad pro rozhodování v území. Studie definuje intenzitu využití území jak z hlediska plošných a objemových parametrů zástavby, tak i z hlediska ubytovacích kapacit. Dále studie určuje urbanistickou koncepci zástavby závazným rozmístěním zastavitelných ploch pro jednotlivé objekty. Studie je zpracována v souladu s Územním plánem Sněžné.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Úřadu městyse Sněžné, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách městyse Sněžné (http://www.snezne.cz/ v části „ÚŘAD MĚSTYSE“ pod heslem „ÚZEMNÍ PLÁN SNĚŽNÉ“.

Datum využití územní studie: 06.06.2018

Zadavatel:
Městys Sněžné
Sněžné 55
592 03 Sněžné

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Karel Šrámek

Soubory ke stažení