Územní studie Věcov – lokalita RD za Laštovicovými

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie Věcov – lokalita RD za Laštovicovými Územní studie je pořízena na základě požadavku Územního plánu Věcov ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního …

Územní studie Věcov – lokalita RD za Laštovicovými

Územní studie je pořízena na základě požadavku Územního plánu Věcov ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona.

Hlavním cílem studie je prověřit možnosti využití vymezené zastavitelné plochy v souladu s požadavky platného územního plánu, řešit urbanistickou koncepci, prostorové uspořádání, koncepci napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Věcov, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Věcov (http://www.vecov.cz/ v rubrice „Územní plán“ pod názvem“Územní studie lokalita RD za Laštovicovými“.

Datum využití územní studie: 30.05.2011

Zadavatel:
Obec Věcov
Věcov 61
592 44 Věcov

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
STUDIO P, Žďár nad Sázavou – Ing. arch. Jan Psota, Pavel Ondráček

Soubory ke stažení