Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií společnosti SATT a.s.

Petr Hanych  Sdílet článek na nebo

Nové Město na Moravě v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva města nabízí k prodeji akcie (cca 38,3%) společnosti SATT a.s. Město tím nabízí zajímavou možnost investovat …

Nové Město na Moravě v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva města nabízí k prodeji akcie (cca 38,3%) společnosti SATT a.s. Město tím nabízí zajímavou možnost investovat do akcií prosperující firmy podnikající v atraktivních oborech – výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektřiny, výkon komunikačních činností (např. internet, přenos rozhlasového a televizního signálu). Bližší podmínky jsou pro zájemce zveřejněny na úřední desce úřadu pod pol. č. evid. 190/2018.

Michal Šmarda v.r.

starosta

 

Soubory ke stažení