Městský úřad

Volby do zastupitelstev obcí 2018-možnost ověření správnosti návrhů hlasovacích lístků pro zmocněnce a nez. kandidáty

/ Petr Hanych

Městský úřad Nové Město na Moravě jako příslušný registrační úřad obdržel návrhy hlasovacích lístků pro jednotlivé obce ve správním obvodu města Nové Město na Moravě …

Městský úřad Nové Město na Moravě jako příslušný registrační úřad obdržel návrhy hlasovacích lístků pro jednotlivé obce ve správním obvodu města Nové Město na Moravě jako obce s rozšířenou působností a provedl jejich kontrolu.

V souladu s ust. § 25 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, tímto vyzýváme všechny zmocněnce volebních stran a všechny nezávislé kandidáty k uplatnění svého práva ověřit správnost údajů o volební straně na návrhu hlasovacího lístku.

Ověřit správnost údajů na návrhu hlasovacího lístku mohou zmocněnci volebních stran a nezávislí kandidáti v pondělí 27.08.2018 a v úterý 28.08.2018 na Městském úřadu Nové Město na Moravě, Oddělení právním a obecního živnostenského úřadu, v kanceláři B. Doležalové, DiS. č. 1.106 (přízemí-živnostenský úřad) a kanceláři Mgr. I. Čolakovičové č. 1.307 (3. nadzemní podlaží) v běžných úředních hodinách.

Mgr. Petr Hanych, v. r.

tajemník

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE