Volby do zastupitelstev obcí 2018-možnost ověření správnosti návrhů hlasovacích lístků pro zmocněnce a nez. kandidáty

Petr Hanych  Sdílet článek na nebo

Městský úřad Nové Město na Moravě jako příslušný registrační úřad obdržel návrhy hlasovacích lístků pro jednotlivé obce ve správním obvodu města Nové Město na Moravě …

Městský úřad Nové Město na Moravě jako příslušný registrační úřad obdržel návrhy hlasovacích lístků pro jednotlivé obce ve správním obvodu města Nové Město na Moravě jako obce s rozšířenou působností a provedl jejich kontrolu.

V souladu s ust. § 25 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, tímto vyzýváme všechny zmocněnce volebních stran a všechny nezávislé kandidáty k uplatnění svého práva ověřit správnost údajů o volební straně na návrhu hlasovacího lístku.

Ověřit správnost údajů na návrhu hlasovacího lístku mohou zmocněnci volebních stran a nezávislí kandidáti v pondělí 27.08.2018 a v úterý 28.08.2018 na Městském úřadu Nové Město na Moravě, Oddělení právním a obecního živnostenského úřadu, v kanceláři B. Doležalové, DiS. č. 1.106 (přízemí-živnostenský úřad) a kanceláři Mgr. I. Čolakovičové č. 1.307 (3. nadzemní podlaží) v běžných úředních hodinách.

Mgr. Petr Hanych, v. r.

tajemník