Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže: „Návrh tarifu za poskytování veřejně dostupné mobilní služby elektronických komunikací pro občany Nového Města na Moravě“

Rubriky: Městský úřad
Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě na svém jednání dne 21.8.2017 schválila podmínky pro poskytování veřejně dostupné mobilní služby elektronických komunikací pro občany města. Předmětem …

Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže: „Návrh tarifu za poskytování veřejně dostupné mobilní služby elektronických komunikací pro občany Nového Města na Moravě“

Rada města Nové Město na Moravě na svém jednání dne 21.8.2017 schválila podmínky pro poskytování veřejně dostupné mobilní služby elektronických komunikací pro občany města.

Předmětem veřejné soutěže je určení mobilního operátora, který se smlouvou o poskytování veřejně dostupné mobilní služby elektronických komunikací uzavřenou s městem Nové Město na Moravě zaváže k poskytování služeb elektronických komunikací formou specifikovaného mobilního tarifu pro občany města. Každý občan města se pak po dobu účinnosti smlouvy může rozhodnout, zda chce tarif vybraného mobilního operátora využívat.

Tarif se bude povinně sestávat z těchto částí:
a) základní tarif zahrnující neomezené volání + neomezené SMS a MMS v rámci ČR
b) datový tarif, sestávající se z balíčku dat o objemu 5 GB/kalendářní měsíc, který si uživatel může výslovným projevem své vůle volně dokoupit k základnímu tarifu dle písm. a); tento balíček dat bude možné zakoupit i opakovaně, cena dalších zakoupených balíčků bude přitom vždy stejná jako cena prvního balíčku.

Uzávěrka veřejné soutěže je dne 24.10. 2017 ve 8:30 hod.

Podmínky podání nabídek, pravidla veřejné soutěže a další informace k veřejné soutěži jsou ke stažení níže:

Soubory ke stažení