Záměr prodeje 12stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

Taťána Vinklerová  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě vyhlašuje záměr prodeje 12 stavebních pozemků v obci Pohledec. Bližší informace najdete v příloze AKTUALIZACE – doplnění o číslo účtu …

Město Nové Město na Moravě vyhlašuje záměr prodeje 12 stavebních pozemků v obci Pohledec.

Bližší informace najdete v příloze

AKTUALIZACE – doplnění o číslo účtu a variabilní symbol pro bezhotovostní převod:

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby nepodnikající, které složí – převedou na depozitní účet města Nové Město na Moravě vedeného u KB a.s. č.ú.: 6015-1224751/0100 pod v.s. 31120335, popř. hotově na pokladně Městského úřadu Nové Město na Moravě, nejpozději dne 18.4.2018 do 10 hodin jistinu ve výši 20.000 Kč a pouze ti, jež nemají vůči městu žádné finanční závazky. Současně před výběrovým řízením předloží kopii platebního příkazu nebo pokladní doklad a své kontaktní údaje (email, tel. kontakt, r.č.) za účelem případného vrácení složené jistiny.

Soubory ke stažení