Městský úřad

Zastavěné území obce Krásné – vymezené samostatným postupem

/ Josef Cacek

Zastavěné území obce Krásné (na k. ú. Krásné nad Svratkou) je vymezeno samostatným postupem podle § 58 – § 60 zákona č. 183/2006 Sb., o …

Zastavěné území obce Krásné (na k. ú. Krásné nad Svratkou) je vymezeno samostatným postupem podle § 58 – § 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Zastavěné území je vymezeno ke dni 03.02.2012.

Opatření obecné povahy k vymezení zastavěného území obce Krásné vydalo Zastupitelstvo obce Krásné dne 23.02.2012.

Opatření obecné povahy k vymezení zastavěného území obce Krásné nabylo účinnosti dne 06.04.2012.

Toto vymezení zastavěného území obce Krásné pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti územního plánu vydaného pro obec Krásné nebo novým vymezením zastavěného území obce Krásné.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE