Městský úřad

Zastavěné území obce TŘI STUDNĚ

/ Dana Sklenářová

Zastavěné území obce Tři Studně (katastrální území Tři Studně) bylo vymezeno samostatným postupem podle ust. § 58 – 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním …

Zastavěné území obce TŘI STUDNĚ

Zastavěné území obce Tři Studně (katastrální území Tři Studně) bylo vymezeno samostatným postupem podle ust. § 58 – 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 28. 8. 2023.

Opatření obecné povahy o Vymezení zastavěného území obce Tři Studně bylo vydáno Zastupitelstvem obce Tři Studně dne 31. 1. 2024.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE