Městský úřad

Změna č. I Územního plánu Nové Město na Moravě – návrh pro veřejné projednání

/ Josef Cacek

Změna č. I Územního plánu Nové Město na Moravě – návrh pro veřejné projednání K veřejnému projednání je předkládán návrh Změny č. I Územního plánu …

Změna č. I Územního plánu Nové Město na Moravě – návrh pro veřejné projednání

K veřejnému projednání je předkládán návrh Změny č. I Územního plánu Nové Město na Moravě. Dokumentace je rovněž k nahlédnutí v papírové podobě od 20.09.2019 do 30.10.2019 na odboru stavebním a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1.105 /Ing. arch. Josef Cacek, Ing. Sylva Urbancová/ – budova Vratislavovo nám. 103).

Dokumentace je zveřejněna v uvedenou dobu v úplné podobě rovněž v níže připojených přílohách.

Veřejné projednání s odborným výkladem k dokumentaci se uskuteční ve středu 23. října 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti (4. NP) MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 30. října 2019 (včetně) mohou občané uplatnit písemně připomínky, případně námitky u pořizovatele, tj. MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě (tiskopis pro případné připomínky nebo námitky je k dispozici u pracovníků odboru stavebního a životního prostředí, na podatelně MěÚ a rovněž v níže připojené příloze).

K připomínkám a námitkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE