Městský úřad

Zvláštní příjemce důchodu

/ Věra Novotná

Zvláštního příjemce důchodu lze ustanovit v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod nebo není schopen se podepsat. …

Zvláštního příjemce důchodu lze ustanovit v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod nebo není schopen se podepsat. Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu vydává obecní úřad dle trvalého bydliště oprávněného příjemce (poživatele důchodu).

Potřebujete:

  • občanský průkaz žadatele,
  • občanský průkaz osoby, která není schopna přebírat dávky důchodového pojištění,
  • vyplněný formulář Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu,
  • vyplněné Lékařské potvrzení o k žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, že občan není schopen ze zdravotních důvodů přebírat důchod, event. podepsat se,
  • doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena.

 

Kde vyřídíte: odbor ŠKSV, sociální úsek, 3. patro MěÚ

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Novotná, DiS., tel.: 566 598 425, 601 339 787

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE