Městský úřad

Návrhy na revitalizaci Tří křížů jsou hotové

/ Dana Wurzelová

V září loňského roku dostala skupinka studentů z Mendelovy univerzity za úkol vymyslet způsob, jak by bylo možné zatraktivnit lokalitu kolem Tří křížů. Studenti na svoji práci dostali od Nového Města na Moravě grant a na projektu intenzivně pracovali půl roku.

Návrhy na revitalizaci Tří křížů jsou hotové

Návrhy projektů neměly žádný pomyslný finanční strop, ani jiná omezení než územně právní. Vše tedy záleželo pouze na jejich fantazii a znalosti okolí. Za tímto účelem také radnice už v září zorganizovala setkání, kde měli studenti možnost popovídat si o významu lokality s novoměstskou veřejností. „My jsme dlouho přemýšleli, jak naložit s touto krásnou lokalitou, která má pro všechny z Nového Města takový význam. Rozhodli jsme se uspořádat tento workshop, abychom získali nové a neotřelé nápady,“ říká starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Mám velkou radost, že lidé se do toho setkání zapojili a každý se řekl to svoje,“ dodává.

Předpoklad se potvrdil a mladí krajináři přinesli celou řadu originálních myšlenek a nápadů. Ať už jde o ptačí pozorovatelny, vycházková mola, lesní divadlo, přírodní amfiteátr a mnoho dalšího. Detaily ale rozhodně nejsou nahodilé. Návrhy jsou jako celek velmi promyšlené a zahrnují i široké okolí Tří křížů.

Oblast zvaná Kaplisko je díky své malebnosti a nebeským rybníkům unikátní z krajinářského hlediska, ale má také velmi zajímavou historii. Údajně zde již v roce 1483 stála dřevěná kaple jako poděkování obyvatel města za ochranu před morovou ranou. V 17. století byly místo kaple postaveny tři dřevěné kříže, které byly postupem času podle potřeby obnovovány. V roce 1831 se k městu blížila epidemie cholery a tehdejší římskokatolický děkan Leopold Pausa navrhl, aby na místě dřevěných křížů byly postaveny kamenné. Slavnostně byly vysvěceny 23. září 1832.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE