Městský úřad

Studie lokality Tři kříže

/ Josef Cacek

Studie lokality Tři kříže Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro změnu vymezení ploch v územním plánu a pro rozhodování v území. Řešené …

Studie lokality Tři kříže

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro změnu vymezení ploch v územním plánu a pro rozhodování v území. Řešené území se nachází jihovýchodně od sídla Nové Město na Moravě.

Hlavním cílem studie bylo prověřit možnosti zpřístupnění lokality obyvatelům a návštěvníkům města k denní rekreaci s důrazem na kulturní a historický význam lokality.
Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a na odboru správy majetku města.

Datum využití územní studie: 12.09.2012

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D., Jindřichov 23, 753 01 Hranice
Ing. Želmíra Micková

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE