Výstupy z veřejného projednání „Studie infrastruktury Betlém“

Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Dne 20.6.2022 proběhlo v kulturním domě Nové Město na Moravě již druhé veřejné projednání připravovaného investičního záměru infrastruktury lokality Betlém.  Projednání probíhalo za přítomnosti zástupců …

Dne 20.6.2022 proběhlo v kulturním domě Nové Město na Moravě již druhé veřejné projednání připravovaného investičního záměru infrastruktury lokality Betlém. 

Projednání probíhalo za přítomnosti zástupců vedení města, projektanta a široké veřejnost, která v dané lokalitě bydlí. 

V rámci veřejného projednání byly prezentovány pracovní návrhy situací možného řešení rekonstrukcí povrchů (viz. přílohy k tomuto zápisu), včetně variantního řešení v jedné výškové úrovni a ze strany projektanta byly tyto návrhy podrobně představeny. Představen byl také předpokládaný časový harmonogram přípravy a realizace této stavby.

Zápis z veřejného projednání a současně i jeho přílohy – situace možného řešení rekonstrukcí povrchů, které byly na setkání prezentovány, naleznete v přílohách.

Město počítá s tím, že i nadále bude příprava této akce probíhat ve spolupráci s občany řešené lokality.

Soubory ke stažení

 
Dotazník