Městský úřad

Územní plán Nové Město na Moravě – Změna č. 2 a Úplné znění po vydané Změně č. 2

/ Dana Sklenářová

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že na svém zasedání dne 12. 9. 2022 jako příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 54 stavebního zákona, ust. § 171 až 174 správního řádu vydalo Změnu č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě formou opatření obecné povahy.

Nabytí účinnosti dne 18. 10. 2022.

Do dokumentací Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě a Úplné znění Územního plánu Nové Město na Moravě po vydané Změně č. 2 je možné nahlédnout v listinné podobě na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, kancelář č. 1.105 a dále na internetových stránkách města Nové Město na Moravě – www.nmnm.cz v sekci „MěÚ – Územní plánování“ pod heslem „Územní plánování“ v rubrice „Územní plán Nové Město na Moravě“.

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: dana.sklenarova@meu.nmnm.cz, posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
ARCHUM architekti s.r.o.
Ing. arch. Michal Petr, ČKA 04516

Soubory ke stažení

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE