Právní stav Územního plánu Nová Ves u Nového Města na M. – po vydání změny č. I

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Právní stav Územního plánu Nová Ves u Nového Města na M. – po vydání změny č. I Právní stav Územního plánu Nová Ves u Nového …

Právní stav Územního plánu Nová Ves u Nového Města na M. – po vydání změny č. I

Právní stav Územního plánu Nová Ves u Nového Města na Moravě – po vydání změny č. I je platný ode dne účinnosti Změny č. I ÚP Nová Ves u Nového Města na Moravě dne 01.01.2016.

Do Právního stavu Územního plánu Nová Ves u Nového Města na Moravě – po vydání změny č. I v tištěné verzi (textová a grafická část) může každý nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a na Obecním úřadu Nová Ves u Nového Města na Moravě, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách obce Nová Ves u Nového Města na Moravě (http://www.novavesnm.cz/ v rubrice „Územní plánování obce“.

Zadavatel změny č. I:
Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
Nová Ves u Nového Města na Moravě 104
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel změny č. I:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel změny č. I:
Ing. arch. Jan Psota, Pavel Ondráček,
Nádražní 52
591 01 Žďár nad Sázavou

Soubory ke stažení