Městský úřad

RubrikaOdbor stavební a životního prostředí

14. červen 2018

Ohlášení dokončení stavby

Tímto formulářem stavebník oznamuje dokončení stavby, která nevyžaduje vydání kolaudačního souhlasu

Číst dále
14. červen 2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Tímto formulářem žádá žadatel o vydání kolaudčního souhlasu podle § 119 zákona...

Číst dále
14. červen 2018

Žádost o stavební povolení

Tímto formulářem žádá žadatel o vydání stavebního povolení podle § 108 zákona...

Číst dále
14. červen 2018

Ohlášení stavby

Tímto formulářem žádá žadatel o souhlas s provedením ohlášeného záměru staveb uvedených...

Číst dále
14. červen 2018

Společné oznámení záměru

Tímto formulářem žádá žadatel o vydání společného územního souhlasu a souhlasu s...

Číst dále
14. červen 2018

Oznámení záměru

Tímto formulářem žádá žadatel o vydání územního souhlasu podle § 96 zákona...

Číst dále
14. červen 2018

Žádost o vydání společného povolení

Tímto formulářem žádá žadatel o vydání společného povolení o umístění a povolení...

Číst dále
14. červen 2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Tímto formulářem žádá žadatel o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu podle §...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE