Městský úřad

RubrikaDotační programy a výzvy

V návaznosti na novelu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jsme pro Vás připravili na podporu aktivit a projektů neziskových organizací dotační programy a výzvy, které plně nahradí program grantů a příspěvků z uplynulých let.

Nová terminologie vyplývá z již zmíněné novely zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Tento zákon s sebou přinesl i řadu změn v koncipování dotačních programu a výzev, specifikaci, přílohy jednotlivých žádostí a pod. Mění se také systém vyhodnocení došlých žádostí, který je založený na stanovení hodnotících kritérií. Časový harmonogram naplnění dotačních programů a výzev Vám mimo jiné stanoví termíny, kdy je nutné vyplněné žádosti včetně povinných příloh podat na podatelnu Městského úřadu v Novém Městě na Moravě. Bližší informace se dozvíte z výzev a dotačních programů vyhlášených na následný kalendářní rok.

26. září 2016

Dotační program 2017 – na podporu aktivit neziskových organizací v sociální oblasti

Zvyšující se podíl sociálně patologických jevů ve společnosti s sebou přináší celou řadu...

Číst dále
26. září 2016

Dotační program 2017 – Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

Cílem programu v této oblasti je podpora stávajících i chybějících sociálních služeb v souladu...

Číst dále
22. září 2016

Dotační program “ Novoměstská kultura 2017″

Dotační programy a výzvy města na rok 2017 nahradí plně program grantů a...

Číst dále
22. září 2016

Dotační program“ Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme“

Dotační programy a výzvy města na rok 2017 nahradí plně program grantů a...

Číst dále
22. září 2016

Dotační program „Zkvalitnění sportovišť“

Dotační programy a výzvy města na rok 2017 nahradí plně program grantů a...

Číst dále
21. září 2016

Dotační program – Program regenerace MPZ na rok 2017

Rada města vyhlásila dne 12.9.2016 v souladu se Zásadami MK ČR, schváleným...

Číst dále
31. srpen 2016

Závěrečná zpráva vyúčtování poskytnuté dotace

V návaznosti na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2016 si...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE