Městský úřad

RubrikaDotační programy a výzvy

V návaznosti na novelu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jsme pro Vás připravili na podporu aktivit a projektů neziskových organizací dotační programy a výzvy, které plně nahradí program grantů a příspěvků z uplynulých let.

Nová terminologie vyplývá z již zmíněné novely zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Tento zákon s sebou přinesl i řadu změn v koncipování dotačních programu a výzev, specifikaci, přílohy jednotlivých žádostí a pod. Mění se také systém vyhodnocení došlých žádostí, který je založený na stanovení hodnotících kritérií. Časový harmonogram naplnění dotačních programů a výzev Vám mimo jiné stanoví termíny, kdy je nutné vyplněné žádosti včetně povinných příloh podat na podatelnu Městského úřadu v Novém Městě na Moravě. Bližší informace se dozvíte z výzev a dotačních programů vyhlášených na následný kalendářní rok.

26. červen 2017

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo...

Číst dále
11. duben 2017

Fond rozvoje bydlení v roce 2017

Vyhlášení dotačního programu pro rok 2017 na podporu projektů realizovaných od 11.4.2017...

Číst dále
16. leden 2017

Přehled předpokládaných výzev grantových programů Fondu Vysočina a jejich harmonogram v roce 2017

Kraj Vysočina zveřejnil seznam a harmonogram předpokládaných výzev grantových programů Fondu Vysočiny...

Číst dále
6. leden 2017

Vyúčtování dotačních programů a výzev města za rok 2016

Vážení příjemci dotací, dovoluji si Vám připomenout, že nejpozději do 31.1.2017 je...

Číst dále
13. prosinec 2016

Dotace z dotačních programů a výzev města na rok 2017 byly schváleny

Rada města na své schůzi dne 5.12.2016 a následně i zastupitelstvo města na...

Číst dále
4. říjen 2016

Dotační program – na podporu aktivit neziskových organizací v oblasti kultury a volného času a malých spolků v oblasti sportu

Zvyšující se podíl sociálně patologických jevů ve společnosti s sebou přináší celou řadu...

Číst dále
26. září 2016

Dotační program 2017 – na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů

Cílem je podporovat neziskové organizace s členskou základnou 150 a více členů,...

Číst dále
26. září 2016

Dotační program 2017 – na podporu mimořádných počinů

Cílem poskytnutí dotace je zajistit podporu jednorázových časově omezených mimořádných počinů a...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE