Městský úřad

RubrikaDotační programy a výzvy

V návaznosti na novelu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jsme pro Vás připravili na podporu aktivit a projektů neziskových organizací dotační programy a výzvy, které plně nahradí program grantů a příspěvků z uplynulých let.

Nová terminologie vyplývá z již zmíněné novely zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Tento zákon s sebou přinesl i řadu změn v koncipování dotačních programu a výzev, specifikaci, přílohy jednotlivých žádostí a pod. Mění se také systém vyhodnocení došlých žádostí, který je založený na stanovení hodnotících kritérií. Časový harmonogram naplnění dotačních programů a výzev Vám mimo jiné stanoví termíny, kdy je nutné vyplněné žádosti včetně povinných příloh podat na podatelnu Městského úřadu v Novém Městě na Moravě. Bližší informace se dozvíte z výzev a dotačních programů vyhlášených na následný kalendářní rok.

26. červen 2017

Dotační program – Zkvalitnění sportovišť

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo...

Číst dále
26. červen 2017

Dotační program – Novoměstská kultura

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo...

Číst dále
26. červen 2017

Dotační program – Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo...

Číst dále
26. červen 2017

Dotační program – Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo...

Číst dále
26. červen 2017

Nová Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19. června...

Číst dále
26. červen 2017

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo...

Číst dále
26. červen 2017

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblasti

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo...

Číst dále
26. červen 2017

Výzva pro mimořádné počiny

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE