Městský úřad

Územní plán Vlachovice – návrh pro společné jednání

/ Dana Sklenářová

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Vlachovice, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § 6 …

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Vlachovice, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona zveřejnění Územního plánu Vlachovice – návrh pro společné jednání.

Návrh Územního plánu Vlachovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 25. 8. 2022.

Každý může ve lhůtě do 25. 8. 2022 včetně uplatnit v úřední dny u pořizovatele (Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, kancelář v 1. nadzemním podlaží – dveře č. 1.105, Mgr. Dana Sklenářová, tel: 566 598 404, dana.sklenarova@meu.nmnm.cz) písemné připomínky.

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE