Městský úřad

Územní studie Kadov

/ Josef Cacek

Územní studie Kadov Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Řešené území je vymezeno zastavitelnou plochou bydlení v rodinných domech …

Územní studie Kadov

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Řešené území je vymezeno zastavitelnou plochou bydlení v rodinných domech ZII.1 a ZII.2 dle platného Územního plánu obce Kadov po změně č. II, plošná výměra řešeného území činí 0,48 ha.
Hlavním cílem studie bylo prověřit možnosti využití vymezené zastavitelné plochy s požadavky územně plánovací dokumentace při akceptování urbanistických hodnot okolní zástavby, tedy doplnění stávající uliční zástavby v jedné řadě domů při stávající silnici.
Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Kadov.

Datum využití územní studie: 29.09.2014

Zadavatel:
Obec Kadov
Kadov 51
592 03 Sněžné

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Pavel Ondráček, STUDIO P, Žďár nad Sázavou
Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P, Žďár nad Sázavou

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE