Územní studie – Obytný soubor rodinných domů Zubří

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní studie – Obytný soubor rodinných domů Zubří Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je stanovení …

Územní studie – Obytný soubor rodinných domů Zubří

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Hlavním cílem studie je stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby rodinných domů, včetně prověření možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu v obci Zubří.

Do studie (textová a grafická část v tištěné podobě) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí, na Obecním úřadu Zubří.

Datum využití územní studie: 15.06.2009

Zadavatel:
Obec Zubří
Zubří 37
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. Marie Psotová, STUDIO P, Žďár nad Sázavou
Ing. arch. Jan Psota, Pavel Ondráček

Soubory ke stažení