Městský úřad

Pravní stav Územního plánu Sněžné po vydání změny č.1

/ Sylva Urbancová

Územní plán Sněžné byl vydán Zastupitelstvem obce Sněžné dne 7. 12. 2009 a nabyl účinnosti dne 29. 12. 2009. Dne 14. 11. 2016 byla Zastupitelstvem …

Územní plán Sněžné byl vydán Zastupitelstvem obce Sněžné dne 7. 12. 2009 a nabyl účinnosti dne 29. 12. 2009.

Dne 14. 11. 2016 byla Zastupitelstvem městyse Sněžné vydána Změna č. 1 Územního plánu Sněžné, která nabyla účinnosti dne 24. 12. 2016.

Rozhodnutím Krajského soudu v Brně č.j. 65A 1/2017 – 132 pak byla tato změna na základě návrhu na zrušení opatření obecné povahy v části stanovující účel využití plochy č. 42 nacházející se na pozemku parc.č. 889/4 v k.ú. Sněžné na Moravě jako „Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní“ zrušena. V této části platí regulace před Změnou č.1 – viz. výřez z Hlavního výkresu Územního plánu Sněžné.

Do dokumentace „Právní stav Územního plánu Sněžné po vydání změny č. 1“ v tištěné verzi (textová a grafická část) lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a na Úřadu městyse Sněžné.

Zadavatel Změny č. 1:

Městys Sněžné
Sněžné 55
592 03 Sněžné

Pořizovatel Změny č. 1:

Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě
tel: 566 598 412
e-mail: sylva.urbancova@meu.nmnm.cz

Zhotovitel Změny č.1:

Ing.arch. Martin Dobiáš, Havlíčkův Brod

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE